Troglodyten
Ohne Titel
 
"Troglodyten", Stahl/Holz,180x90x90cm, 1999
 
 Ohne Titel im Raum